سرمقاله
محمد عسلی
تفاوت کنفرانس ورشو و کنفرانس گوادلپ
عجب زمانه‌ای است ظرف ۴۰ سال در دنیا اتفاقاتی افتاده که آدم باید به عقل عقلا هم شک کند.
وقتی اکثریت قاطع مردم ایران فریاد زدند که ما شاه نمی‌خواهیم و برای راندن شاه از ایران در مقابل توپ و تانک و مسلسل سینه سپر کردند و شهدای پیشتازی را تقدیم انقلاب کردند هم شاه، هم آمریکا و هم اروپاییان به این نتیجه رسیدند که راهی جز خروج شاه از ایران نیست لذا در ژوئن ۱۹۷۹ و در محل گوادلپ رؤسای جمهور آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان متحداً پذیرفتند که شاه ایران در وضعیتی قرار گرفته که قابل حمایت نیست و نمی‌توانند همانند گذشته او را به عنوان متحد و شریک خود در مسند شاهی ایران نگهدارند.
تیر خلاص را سولیوان سفیر آمریکا در کاخ سعدآباد به سمت شاه رها کرد و به وی نظر آمریکا را ابلاغ نمود که چاره‌ای جز فرار از ایران ندارد.
امام خمینی از فرانسه راهی ایران شد و دولت موقت را با نخست وزیری بازرگان تشکیل داد. (ادامه…)