سرمقاله
محمد عسلی
آقای رئیس جمهور به داد بازار وکیل برسید
جناب رئیس جمهور!
با سلام و خیرمقدم و بدون مقدمه، نظرتان را به این نوشتار جلب می¬کنم.
از خطّه¬ی چند هزار ساله فارس آنچه مانده است، سرزمینی است به وسعت کنونی ۱۲۲۶۰۸ کیلومتر مربع و آثاری گرانقدر که توریست¬پذیر است و می¬تواند برای ملت امروز و فردای ما منبع درآمد گردشگری باشد و یا همچون بازار و مساجد و مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
اما افسوس که بر سر هر بنای تاریخی خانی نشسته و حاصل آن خوانی و نانی که صرف نگهداری آنها نمی¬شود. حال و روز صاحبان آثار و بناها نیز در این بیت متجلی است:
از هنر حال خرابم نشد اصلاح¬پذیر
همچو ویرانه که از گنج خود آباد نشد
این هنرهایی که به بهای عمر و وقت هنرمندانی بنام و هزینه¬هایی گزاف در دوران¬های فقر و فاقه به جای مانده¬اند و اینک یکی پس از دیگری فرو می¬ریزند و سقف¬های آنان ناامن می¬شوند مظلومیت هنر و هنرمند را با زبان نقش و رنگ و معماری کهن فریاد می¬زنند اما گوش شنوایی نیست.
نمونه¬ای از آن بازار وکیل شیراز است. بازاری که در زمان حکومت رضاشاه بیرحمانه به دو نیم تقسیم شد تا خیابانی از وسط آن عبور کند. در صورتی که می¬شد برای گذر اتومبیل¬ها از زیرگذر استفاده کرد، یا فهمشان نرسید و یا قدر و بهای اصالت آن را نشناختند.
هم¬اینک نیز مدتی است بازاریان فریاد می¬زنند به داد بازار وکیل برسید که سقف آن شکاف دارد و جاهایی از بدنه و دیوارهای آن ترک برداشته است.
می¬گویند بارها شهرداری برای بازسازی آن اراده کرده اما میراث فرهنگی به هر بهانه¬ای که فرع را بر اصل ترجیح داده اجازه بازسازی نمی¬دهد! (ادامه…)