یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
پیام های فرهنگی المپیک
برای ما که از فاصله چند هزار کیلومتری و با بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی مسابقات بین المللی المپیک را در رشته های گوناگون به تماشا می نشینیم و پیش از آن نیز تجربه ی میزبانی چنین مسابقاتی را در کشور خود نداشته ایم، تصور عمق و گستردگی این رویداد بزرگ ورزشی در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کار آسانی نیست. این که یک کشور بخواهد در یک بازه ی زمانی محدود پذیرای هزاران ورزشکار در رشته های گوناگون که هر رشته ای امکانات و فضای مخصوص خود را طلب می کند باشد و همچنین قادر به ایجاد ظرفیتی باشد که بتواند انسان هایی با فرهنگ ها و باورها و اندیشه های گوناگون را در خود جای دهد و به موازات تامین وسایل رفاهی، غذایی، دارویی، امنیتی، مسکن، تسهیلات فرودگاهی و زمینی و دریایی جهت رفت و آمد همه ی ورزشکاران و مربیان و مدیران و سرپرستان اعم از زن و مرد، از پتانسیلی فراخور پذیرایی و تامین امکانات میلیون ها تماشاگر و بازدید کننده برخوردار باشد، نیازمند وجود بسترهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر مناسباتی است که تسهیل کننده ی تعاملات گسترده و بی مرز انسانی است. بنابراین زمانی که ما به امکانات لازم برای برگزاری یک تورنمنت بین المللی در چنین سطح و عمقی اشاره می کنیم، تنها از فضا و وسایل و ابزار صوری و ارتباطی و مسافرتی سخن نمی گوییم، بلکه از ظرفیت هایی سخن می گوییم که جهانیان با تمام وجود آن را باور کرده باشند.
اگرچه کمیته های ملی المپیک از یک سو و کمیته های بین المللی مربوط به هر رشته ورزشی از سوی دیگر هماهنگی های لازم برای گزینش و شرکت ورزشکاران و مربیان و داوران را بر عهده دارند و بدین وسیله مقدمات این رویداد بین المللی را در هر کشور، منطقه و قاره فراهم می نمایند، اما تعریف چنین ساز و کاری برای برگزاری مسابقاتی که با حساسیت و هیجان و تعصب و استرس و جانبداری و گاه خشم و آسیب جسمی و روحی همراه است، کافی نیست. اهمیتی که مردم هر کشور برای نخبه های ورزشی خود قائل هستند، حساسیت آنها را نسبت به شرایطی که باید در یک بازه ی زمانی در کشوری دیگر داشته باشند، بالا می برد، کما این که خطر ابتلای عده ای به ویروس زیکا منجر به یک بسیج عمومی در شهرهای محل برگزاری مسابقات المپیک شد و تمهیداتی در نظر گرفته شد تا همه ی کشورها با اطمینان خاطر از وجود مراقبت های ویژه نسبت به اعزام ورزشکاران خود به مسابقات المپیک اقدام کنند. (ادامه…)