سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
حکایت نقاب‌ها
این روزها که در سایه‌ی ارتباطات فراگیر زمینه‌ی آشنایی با فرهنگ‌های گوناگون فراهم گردیده با چند نوع برخورد و موضع‌گیری در پیوند با این مسئله مواجه هستیم. عده‌ای با نفی مطلق فرهنگ بیگانه بر فرهنگ خودی تأکید کرده و هیچگونه الگوبرداری و تأثیرپذیری را برنمی‌تابند و عده‌ای درست در نقطه‌ی مخالف به علامت تسلیم مطلق با حالت خودباختگی دست‌های خود را بالا برده و همه چیز را در آن‌سو جستجو می‌کنند. بعضی با اشاره به توفیقاتی که ملت ما در برخی از بازه‌های تاریخی داشته رجوع به عناصر اصیل فرهنگی را رافع مشکلات دانسته ولی در عین حال انعطاف لازم را برای ترمیم کاستی‌های فرهنگی لازم می‌دانند. البته کسانی هم هستند که با پذیرش عقب‌ماندگی‌های ایجاد شده ظرف چند صد سال گذشته معتقدند که ما در برخی از زمینه‌ها باید دنباله‌رو کشورهای توسعه‌یافته باشیم زیرا از صفر شروع کردن به این معناست که اشتباهات آنها را در مسیر پیشرفت تکرار کنیم. اما در برخی زمینه‌ها نیازی نداریم که از آنها تبعیت کنیم. (ادامه…)