سرمقاله
محمد عسلی
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
خشم ناشی از عقده‌های فرو خورده در دل کینه‌توزانه وقتی سر وا می‌کند به عملیات کوری منجر می‌شود که چونان رعد و برق، تر و خشک را می‌سوزاند و حاصل آن آسیب‌های روانی و دفاع مسلحانه‌ای است که جامعه را به واکنش و عکس‌العمل ترغیب می‌کند.
ترور با انگیزه‌های انتقامجویانه در ذهن تروریست شکل می‌گیرد و آنها را تحریک می‌کند تا در فرصت مناسب چونان تیر از چله کمان رها شوند و به هدف اصابت نمایند.
تروریسم در هر نقطه از جهان و به هر دلیل و با هر هدفی باشد از دیدگاه اخلاق طبیعی و اسلام مقبول و پسندیده نیست. زیرا اولاً وضعیت دفاع را از انسان مورد هدف سلب می‌کند.
ثانیاً فرصت گریز و دفاع را نمی‌دهد.
ثالثاً چه بسا افراد بی‌گناهی هدف قرار می‌گیرند که حتی مورد نظر تروریست هم نیستند. (ادامه…)