سرمقاله ” محمد عسلی” ۲۷ دی ۱۴۰۰
اندر حکایت رابطه هنر با فرهنگ

هنر که بازتاب عشق به زیبائی هاست از زمان هبوط آدم تا به اینک بار سنگین فرهنگ را به دوش کشیده به گونه ای که فرهنگ در قالب های هنری، روزگار درازی را علیرغم جنگ ها و تهاجمات پشت سر گذاشته است. دین، مذهب و تمایلات انسانها هرگاه در قالب هنر ارائه شده اند پذیرش و مقبولیت بیشتری داشته اند.
قرآن و دعاهای مسلمانان که از تناسب و توازن برخوردارند و قرائت آنها دارای صوت هایی دلنشینند در فهم و حافظه، مقبولیت دارند و جاذبه ایجاد می کنند.
زیبائی بناهای مذهبی همه الهام گرفته از باورهای دینی و مذهبی اند که با هنر درآمیخته اند خواه خط باشند یا طراحی کاشی های مثال زدنی و یا معماری های چشم نواز و دیگر هنرها.
فرهنگ، ترکیبی از باورها، سنت ها، هنرها و آثاری هست که در تعاملات فردی و اجتماعی نمود پیدا می کند. (ادامه…)

سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۶ دی ۱۴۰۰
زبان معیار

به زبانی که در سطح کشور برای همگان صرف نظر از گویش های محلی و قومی قابل فهم باشد زبان معیار می گویند . اخبار شبکه های سراسری صدا و سیما نمونه بارز زبان معیار است. ویژگی زبان معیار بین المللی این است که به هر زبانی ترجمه شود ، قابل فهم باشد. حرکات داور در مسابقات ورزشی و علائم راهنما برای رانندگان نیز می تواند بین المللی باشد . در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ، تمامی کسانی که به عضویت درمی آیند موظف به رعایت قوانین و مفاد اساسنامه ها وعهدنامه ها هستند . در دادگاه های بین المللی نیز رسیدگی به تظلم و دادخواهی منوط به مطابقت داشتن موضوع دادخواهی با قوانین ذکر شده در مقاوله نامه ها و قراردادهای ثبت شده در نهادهای بین المللی است مانند قرارداد الجزایر یا قرارداد مودت. (ادامه…)

سرمقاله “محمد عسلی” ۲۵ دی ۱۴۰۰
بلای نفت

بُرشی از خاطرات محرمانه امیر اسدا… علم وزیر دربار محمدرضا پهلوی، شاه معزول ایران
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۹۶۹
«امروز غروب، شاه با قیافه عبوس از اروپا بازگشت. مستقیما از فرودگاه به کاخ ملکه مادر رفتیم و من فرصتی یافتم که گفتگویی کوتاه با شاه داشته باشم.
در طول مدتی که شام صرف می شد، قیافه شاه به علت وضع ناگوار مالی دولت و طرز رفتار کنسرسیوم همچنان گرفته بود…»
جمعه ۱۶ اسفند
شاه خیلی خسته و کسل به نظر می رسید، طبعا مذاکرات نفت و وضع خزانه بر اعصابش تأثیر گذاشته بود، وقتی نوبت شرفیابی هیأت مدیره شرکت ملی نفت رسید ناگهان منفجر شد و شروع به بدگویی از کنسرسیوم کرد ولی آنقدر عقل داشت که تهدیداتش را با تحبیب درهم آمیزد. (ادامه…)