یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
سلام بر نوروز
برای ایرانیان که هزاران سال است همگام با نسیم بهاری خانه تکانی می کنند و چهره ی خندان طبیعت را در آیینه ی چشمه ساران به تماشا می نشینند و همزمان با شکوفایی درختان و جلوه گری سبزه زارها، لباس نو بر تن می کنند و با مشاهده گوهرافشانی ابرها، سخاوتمندانه به دستگیری همنوعان می شتابند، نوروز دروازه ای گشوده به سالی سرشار از تلاش و پویایی است. سالی که در سایه سار دید و بازدیدها و گفت و شنودها و خنده ها و پایکوبی ها بانشاط و سرخوش آغاز می شود.
مردم در اولین روز سال به سلام روشنایی برمی خیزند و با کینه زدایی از دل ها با همگان از در آشتی در می آیند. درآمیختگی باورهای دینی با آیین های نوروزی با هدف ما نایی نوروز از یک سو و تقدس یافتن آن از سویی دیگر تضمین کننده ی حفظ حریم ارزش ها به موازات پایبندی به آداب و رسوم ویژه ی این ایام است.
پیام هایی که همزمان با تحویل سال و تا چند روز پس از آن بین ایرانیان و ساکنان کشورهایی که نوروز را گرامی می دارند رد و بدل می شود رکوردی بی نظیر محسوب می شود که نشان دهنده ظرفیت بالای نوروز برای ایجاد همدلی و هم افزایی عاطفی است. از سوی دیگر تحکیم وحدت ملی در سایه ی نوروز نیز از دیگر دستاوردهای آن محسوب می شود چرا که تمامی ایرانیان با هر نوع رویکرد دینی و مذهبی و قومی و نژادی آیین مشترکی را در زمانی مخصوص به جای می آورند و خود را موظف می دانند که در این روزها بهترین مناسبات را با یکدیگر داشته باشند.
همگرایی در خانواده ها و احترام به پیشکسوت ها و بزرگان فامیل نیز در ایام نوروز برجستگی بیشتری دارد.
حتی کودکان نیز در این ایام با احساس فراغت بیشتر شادی منحصر به فردی را تجربه می کنند که ماندگاری دارد و یادآوری آن حتی در دوران پیری نیز برای آنها خاطره است. (ادامه…)