سرمقاله
محمد عسلی
حال و هوای تبلیغات انتخاباتی و گزینه‌های پیش رو
شعارها، گفته‌ها، نوشته‌ها، عکس‌ها و مصاحبه‌ها همه یک چیز را بیان می‌کنند، من از دیگری برترم، پس به من رأی دهید.
در این میان هر کس پول بیشتر هزینه کرده باشد خود را با عکس و شعار بیشتر به رخ کشیده است و آنکه کمتر ناشناخته مانده است هر چند توانمندی‌های درخوری داشته باشد پس انتخاب اصلح اگر بنا باشد با دیدن عکس یا خواندن و شنیدن چهره و سخنان نامزدها صورت پذیرد به معنای واقعی انتخاب اصلح نخواهد بود.
و اما بعد:
فرمانداری و هیأت نظارت طی اطلاعیه‌هایی شیوه و روش تبلیغات را به سمع و نظر نامزدها رساندند، اما آنچه در تبلیغات اتفاق افتاد عدم رعایت اندازه‌ی بنرها، شعارها و تراکت‌های تبلیغاتی از سوی نامزدها بود و اگر بنا باشد مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند.
سؤال: اگر هر یک از نامزدها در اولین قدم شناسایی خود قانون را محترم نشمارند و به اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌ها وقعی ننهند یا این قانون ناقص و ابتر است و یا مجرمان با تساهل و تسامح کنار آمده‌اند و یا اینکه نامزدها در همان ابتدا عدم تقید خود را به قوانین و دستورالعمل‌ها اعلام کرده‌اند که جای بسی تأسف است
نکته دیگر که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و در دوره‌های قبلی هم اتقال افتاده عدم عمل به تعهدات مالی است که بعضی از نامزدها با زیرکی بار سنگین هزینه‌های تبلیغاتی و چاپی را به روی دوش روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها گذاشته با صدور چک‌های بی‌محل و یا وعده‌های سر خرمن وقتی به مراد رسیده و به پایان وقت تبلیغات نزدیک شده‌اند داستان کی بود کی بود من نبودم را بیان کرده با واگذار کردن پرداخت به این و آن و یا اسپانسرها از زیر بار هزینه‌‌های مالی فرار می‌کنند و مدیون روزنامه‌ها و چاپخانه‌داران می‌شوند.
حال اگر این افراد رأی هم بیاورند و انتخاب شوند معلوم نیست در مجلس با اختیاراتی که دارند چه خواهند کرد.
ای کاش هیأت‌های نظارت این مسئولیت را می‌پذیرفتند تا بدهکاران انتخاباتی را موظف به پرداخت دیون خود کنند.
ای کاش روزی ما احزاب و جناح‌های فعال و کارآمدی داشته باشیم تا در طول مدت ۴ سال همه مردم به شناخت دقیق از نامزدها برسند و دست به انتخاب اصلح بزنند. (ادامه…)