یادداشت
محمد عسلی
چرا مجلس در راس امور است
داشتن برنامه ای مدون و از پیش تعیین شده برای ارائه به مردمی که قرار است با شناخت و آگاهی کامل از شرایط و وضعیت نمایندگان به پای صندوق های رای بیایند نشانه ای از مسئولیت پذیری عالمانه و توانمندی های علمی است که هر نماینده ای باید داشته باشد .
اگر به فرموده امام راحل مجلس در راس امور باشد یعنی هر کس با هر میزان رای نباید به خود اجازه دهد بدون آنکه به لحاظ موقعیت های شغلی و تجربی حرفی برای گفتن داشته باشد خود را در راس امور بداند زیرا مجلس دارای یک روح جمعی است که می باید بیانگر روح جمعی جامعه باشد و اگر این روح جمعی نسبت به خواست مردم بیگانه باشد و یا گرفتار زد و بند و رانت بازی شود و یا آرای خود را با تساهل و تسامح به قیام و قعودی بی خاصیت یا ناصواب پیوند زند در واقع احساس مسئولیت این وظیفه مهم را به سخره گرفته و می باید شاهد یک سری نابسامانی های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی باشیم که مجلس بیش از دیگر قوا در رویداد آن دخیل است .
بدیهی است تبلیغات سوء دشمنان برای عدم شرکت در انتخابات و یا مدیریت افکار عمومی به گونه ای است که اگر اهمیت مجلس را در چشم این و آن کمرنگ جلوه دهند حاصلش ورود افرادی به مجلس است که با آرای نسبتا کمی و با ترفندها و شیوه های تبلیغاتی احساسی و فامیلی و قبیله ای وارد مجلس شوند .
و اما بعد : (ادامه…)