سرمقاله
محمد عسلی
جنگ اقتصادی یا جنگ نظامی
«جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزات است…»
این سخن رهبر کبیر انقلاب اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی است آن زمان که صدام حسین رهبر معدوم عراق جنگی نظامی و تمام عیار را بر علیه ایران آغاز کرد به تصور اینکه برنده جنگ خواهد بود و می‌پنداشت شرایط و موقعیت ارتش ایران به گونه‌ای است که حریف ارتش مکانیزه و تا دندان مسلح عراق نیست.
جنگ عراق بر علیه ایران ۸ سال به صورت فرسایشی به طول انجامید و طرفین خسارت‌های مادی و انسانی بسیاری را تجربه کردند و کار به جایی رسید که امام(ره) فرمودند:
«این جام زهر را می‌نوشم…» و نهایتاً به قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت منجر شد.
در آن زمان تصور عمومی آن بود که ایران از این جنگ بهره‌ای نبرد و صدام نیز به اهداف خود نرسید. اما زمانه و گردش روزگار به گونه‌ای چرخید که حال و روز صدام و شرایط عراق بعد از حمله آمریکا به آن کشور را هم اینک شاهدیم که اگر ایران به کمک عراق نمی‌شتافت داعش سرتاسر عراق و شام و هم یمن و لبنان را در اختیار می‌گرفت و به یک قدرت خونخوار منطقه‌ای تبدیل می‌شد که ایران هم از تجاوزات و اهداف شوم آن در امان نبود. یکی از نتایج مثبت جنگ تحمیلی همین تجربه جنگی و تجهیزاتی بود که به کمک کشورهای مظلوم در آمد. (ادامه…)