سرمقاله
محمد عسلی
روابط عمومی و اما و اگرها
روابط عمومی حرفه‌ای تخصصی است که از علم و هنر و فن و خلاقیت به منظور ایجاد هماهنگی و بهره‌گیری از مناسبات چند وجهی در مدیریت‌های کلان بهره می‌برد.
انقلاب ارتباطات و استفاده از ابزارهای جدید و سریع ارتباطی موجب شده اهمیت توجه به عملکرد رابطین بین دستگاه‌های اداری با ارباب رجوع بیش از پیش مطمح نظر مدیران قرار گیرد.
هر چند روابط عمومی به لحاظ ارتباطات مردمی و پیوند با نهادهای حکومتی سابقه‌ای کهن دارد اما روابط عمومی به موازات چند شاخه‌ای شدن ارتباطات انسانی در دهه‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری بوده است و از شیوه سنتی و لاک بسته خود بیرون آمده و به یکی از پیچیده‌ترین فنون تبدیل شده است.
روابط عمومی کارآمد به ابزار، وسایل و دانش نیاز دارد که مهمترین رکن آن افراد تحصیلکرده و با تجربه در این سمت و شغل هستند.
هنوز برای بسیاری از مردم و دست‌اندرکاران این سؤال مطرح است که روابط عمومی یعنی چه؟ (ادامه…)