سرمقاله اسماعیل عسلی

مأموریت ترامپ
ارزیابی سخنان اخیر ترامپ در جمع اعضای سازمان ملل را نباید صرفاً در چارچوب یک همایش بین المللی ارزیابی کرد، چرا که در این صورت با مجموعه اظهاراتی تکراری و نخ نما شده مواجه می شویم که پاسخی در همین چارچوب را طلب می کند بلکه این اظهارات را باید در کنار برخی رویدادهای دیگر مورد بررسی قرار داد. تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در سرزمین های اشغالی، اصرار بارزانی بر برگزاری همه پرسی استقلال، شرایط جدید عراق و سوریه در بحث مبارزه با تروریسم و همچنین صف بندی های جدیدی که آمریکا در روابط خود با چین و روسیه تدارک دیده در واقع بخش هایی از این پازل هستند. ضمن این که آمریکا برای جلب نظر برخی کشورهای عربی نظیر عربستان و امارات نیازمند اتخاذ موضعی خصمانه در برابر ایران است که در واقع به نقش ایران در تغییر معادلات منطقه ای با محوریت تضعیف داعش ارتباط دارد. همچنین نباید از نظر دور داشت که اروپا با وجود رد پایی که پس از برجام برای سرمایه گذاری در ایران پیدا کرده همچنان سیاستی هماهنگ با آمریکا را دنبال می کند لذا باید پذیرفت که آمریکا به دنبال پیچیده تر کردن اوضاع در خاورمیانه است. برگ برنده ی ایران در داستان برجام پایبندی عملی به این پیمان بین المللی است که در حال حاضر گزینه ی نظامی را به محاق برده و غربی ها را در برابر آزمونی دشوار قرار داده است چرا که پیش بینی غربی ها و امیدواری آنها سرباززدن ایران از مذاکرات و پشت کردن یک طرفه به برجام بود و اصرار آمریکا بر نقض روح برجام از سوی ایران و تأکید بر بازرسی از مراکز نظامی که خط قرمز سیاست خارجی ایران محسوب می شود نیز به همین مسأله باز می گردد. (ادامه…)