سرمقاله
محمد عسلی
جنگ‌طلبان صلح‌گو
طرح خاورمیانه جدید دولت‌های آمریکا که با جنگ و خونریزی شروع شد با صلح تمام نمی‌شود زیرا قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.
دولت کنونی آمریکا و دولت اسرائیل تمایلی به صلح در منطقه ندارند زیرا منافع آنها اعم از منافع سیاسی و اقتصادی با صلح تأمین نمی‌شود.
دولت آمریکا و انگلیس که در واقع یکدل و یک‌زبانند با ایران‌هراسی و اسلام‌ستیزی توانسته‌اند به اهداف زیر نائل آیند.
یکم ترغیب و ترساندن اعراب به ویژه کشورهای عربستان، امارات و بحرین از پیشرفت‌های نظامی و محبوبیت انقلاب ایران در کشورهای اسلامی به ویژه در میان ملت‌های مسلمان به منظور غارت و چپاول دارایی‌های آنان به بهانه فروش اسلحه و حمایت در مقابل ایران.
دوم طرح دوستی اسرائیل با اعراب با این استدلال که نفوذ و خطر ایران در منطقه امروز بیشتر از تجاوز و نفوذ اسرائیل است بدین منظور که کشورهای منطقه در صورت بروز جنگ پایگاه نظامی در اختیار اسرائیل قرار دهند و چه بسا که تاکنون به چنین توافقی رسیده باشند و یا برای تخریب اقتصاد ایران هزینه کنند.
سوم بی‌اعتبار کردن دولت‌های عربی در رابطه با عدم دفاع و حمایت از فلسطینیان که بالطبع کشورهای اسلامی را از حمایت عربستان در صورت لزوم دچار تردید و انفعال خواهد کرد.
و اما بعد: (ادامه…)