سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۱ خرداد ۱۴۰۰
قصه ی هزار و یک شب

داستان فلسطین به همان اندازه که تراژیک و رقت انگیز است تعجب برانگیز و سرگرم کننده نیز هست . چند نکته ی قابل تأمل در باره ی فلسطین وجود دارد که یکی از آنها روایت های تاریخی است . به هر حال این منطقه از کانون های اولیه شکل گیری تمدن محسوب می شود به ۳ دلیل آب و هوای مناسب ، خاک خوب و آب فراوان که هرگز در مناقشات سیاسی به آنها اشاره نمی شود و همه ی طرف های درگیر ترجیح می دهند تقدس چنین مکانی را در دین خود مبنای تملک و سیطره بر آن قلمداد کنند . ضمن این که قرار گرفتن این منطقه در بین سه قاره اروپا ، آسیا و آفریقا آن را به گذرگاهی راهبردی تبدیل کرده است .
مورخین اذعان می دارند که در زمان ورود یهودیان به این منطقه شاهد حضور فلسطینی ها در جنوب سرزمین کنعان بوده اند و داستان منازعات فلسطینی ها و یهود در تورات و قرآن هم آمده است.! (ادامه…)