سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
داستان ظرف و مظروف

به نظر می رسد اولین پیام و دستاورد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، خاطر نشان کردن لزوم دقت نظر در ارائه ی تعریف از مردم باشد . این مشکل نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است که آیا مردم تمامی شهروندان یک کشور را شامل می شود یا به اکثریت آنها اطلاق می گردد. بر مبنای چنین تعریفی است که قانون نوشته شده برای مردم لباس مقبولیت بر تن می کند . زمانی که در جریان انتخابات ، کسانی برای ایفای نقش نمایندگی ، ریاست جمهوری ،عضویت در شورای شهر و همچنین مجلس خبرگان از مردم اجازه خدمتگزاری می گیرند باید بدانند که مردم چه کسانی هستند . (ادامه…)