سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‌شناسی آثار روانی فوتبال
هر چند زمین شکلی چون گوی سرگردان در فضای لایتناهی دارد و تمامی زندگان روی و زیر آن در این سیر و مسیر و صیروریت از تولید تا مرگ در چرخشند و هیچ کدام را پناهی جز زمین نیست اما چه بسیار حرکت و محرک‌هایی که به هر دلیل در سرنوشت تمامی موجودات اعم از جماد، نبات، حیوان و انسان مؤثرند.
و توپ و دروازه و بازیکنان هم چه بسیار هیجانات و احساساتی را محرکند و چه قلب‌هایی را در طپش وا می‌دارند و چه اعصابی را در اختیار می‌گیرند که این خود نیز یکی از بازیچه‌های با نام و نشان این جهان است و مردمانی که احساس می‌کنند همگی گاه توپند و گاه دروازه و یا بازیکنانی که ایستاده و نشسته توپی در اختیار دارند و در اندیشه ضرباتی که نهایتاً می‌باید به گل ختم شود را شاهدند.
و اما بعد:
تحولات قرون اخیر و گذشته در صنعت، همگان را بر آن داشته تا زندگی را بر پایه نیازهای ایجاد شده به وسیله تکنولوژی که همان فن‌آوری‌های علمی و تجربی است برنامه‌ریزی کنند. فوتبال هم از میان انواع بازی‌های دلچسب و دوست‌داشتنی توانسته بیشترین علاقه‌مندان و طرفداران را به خود جذب کند تا آنجا که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و خدماتی بر اساس نیاز فوتبالیست‌ها به ثمر نشسته و سودآور بوده است زیرا از کفش و لباس و تور و توپ گرفته تا سازه‌های باشگاهی و زمین چمن و فرصت‌های تبلیغاتی و شرط‌بندی‌ها و سوار بر موج شدن پیروزی و شکست‌ها برای دستیابی به خواسته‌ها و ایده‌های سیاسی و اقتصادی از دل همین فوتبال هم که همیشه وسیله‌ای برای درآمدزدایی بوده است بیرون می‌آید.
از آن گذشته چه بسا بیماری‌های جسمی و روانی که بر اثر فشارهای روانی ناشی از استرس و اضطراب و غم و غصه‌های باختن‌ها و هدر رفتن فرصت‌ها و سرمایه‌ها نیز از پی همین بازی‌ها و مسابقات حاصل می‌شود. (ادامه…)