سرمقاله
محمد عسلی
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
تاریخ بشر گواه و یادآور جنگ‌های کوتاه و بلندی است که گاه بی‌شمار می‌نمایند. صلح بی‌صداست، همانند آب روان و آرام که در عمق رودهای زلال‌اند و برای ماهی‌ها دامن می‌گسترند، اما جنگ‌ها مثل آبشارند پر سر و صدا، وحشی و شکننده. جنگ و صلح هر دو تراوش اندیشه و عمل هستند و گاه از یک جنس می‌نمایند مثل آب که اگر آبشار شود خروشان است و چون به رود رسد آرام و بی‌صداست.
جنگ گاه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و اما و اگرها کاری نمی‌کنند، اصالتاً هیچ انسانی جنگ را مطلوب و خوشایند نمی‌داند ولی شرایط و انگیزه و دشمنی‌ها همانند آتش زیر خاکستر که در تندباد حوادث شعله می‌کشد و راه گریزی نشان نمی‌دهند.
جنگ تحمیلی از آن دسته جنگ‌هایی بود که در شرایط انقلاب به هر دلیل رخ نمود و به دنبال اشتباه مردی که عقده‌های دیرینه‌اش را تحمل نداشت با شلیک یک گلوله توپ آغاز شد.
هر جنگ‌طلبی به دنبال پیروزی است و هیچ شروع‌کننده‌ای تصور شکست را به دل راه نمی‌دهد. کسی که خود را برای جنگ آماده می‌کند با کسی که در موضع دفاعی قرار می‌گیرد تفاوت دارد. هم در ابتکار عمل و هم در انگیزه جنگیدن. (ادامه…)