سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‌شناسی مدیریتی و اما و اگرها
وقتی در انتصاب مدیران سوابق کاری، تخصص، مسئولیت‌پذیری و تجربه کاری به عنوان ملاک‌های انتخاب لحاظ نشوند چند اتفاق ساده کل سیستم اداری را آسیب‌پذیر می‌کند.
یکم ناتوانی مدیران در تشخیص راهکارهای اجرایی که ناشی از ناآگاهی در موضوعیت شغلی آنان است.
دوم وابستگی حزبی یا جناحی که به نوعی خاطرجمعی در ذهن و اندیشه مدیران ایجاد می‌کند که به دلیل منسوب بودن به آن جناح یا به این و آن مقام بالاتر و داشتن توصیه‌های شفاهی و کتبی در هر شرایطی خود را ماندگار می‌دانند.
سوم عدم نظارت مستمر و دقیق در عملکردهای مدیران که معمولاً پس از گذشت سالیان تخلفات و جرائم آنها هویدا می‌شود که دیگر هم مدیر بی‌آبرو و عملاً بی‌اعتبار می‌شود و هم انباشت پرونده‌های اجرائی در قوه قضائیه را موجب می‌گردد.
و اما بعد: (ادامه…)