سرمقاله محمد عسلی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
از کجا به خودروسواری رسیدیم

ورود ماشین و پیرو آن اتومبیل به درون زندگی مردم بسیاری از مشاغل و رفتارهای فردی و اجتماعی را تغییر و یا تعدیل داد. یادمان بیاید که اصطبل چهارپایان به گاراژ، نعل بندی به پنچرگیری، علافی به پمپ بنزین، مکاری به راننده، افسار به فرمان، جل دوزی به تودوزی، زنگوله به بوق، بیطار به مکانیک و علاقه بندها به قطعات لوکس تزئینی تغییر مکان و تغییر وضعیت دادند.
فرهنگ خرسواری هم به مرور به خودروسواری تغییر کرد تا آنجا که در مکالمات و تعاملات اجتماعی واژه های فرنگی در زبان فارسی آنچنان جا افتادند که در لهجه ها و گویش های محلی هم جاخوش کردند.
اما اتفاقی که باید می افتاد و متأسفانه نیفتاد، نظم پذیری و قانونمندی در جهت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است که یکی از علل عمده تصادفات رانندگی در ایجاد خسارت های مالی و جانی است.
ترافیک خیابانی و جاده ای علاوه بر دامن زدن به آلودگی های محیطی و هوایی آلودگی های صوتی هم ایجاد کرده است. (ادامه…)