سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی
اداره ی جهان با منطقی متفاوت

از جمله دستاوردهای تکنولوژی ، سرعت ، دقت ، شفافیت و کاهش نیروست . یک تراکتور به تنهایی کار ده ها گاو آهن که هر کدام توسط یک نفر هدایت می شود را انجام می دهد و یک رایانه کار صدها کارمند و حسابرس و ناظر مالی را و این روند هر روز سرعت بیشتری می گیرد. فضای مجازی صاحبان اندیشه را از پرداخت هزینه ی چاپ کتاب بی نیاز کرده و امروزه اگر کسی به دنبال ترویج اندیشه های مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی اش باشد ناگزیر به اخذ مجوز انتشار کتاب ، روزنامه و مجله نیست ؛ چرا که اگر یادداشتی گیرا ، منطقی و پر مخاطب داشته باشد زحمت انتشار آن بر دوش گروه هایی خواهد بود که در فضای مجازی شکل گرفته اند و با یکدیگر ارتباط دارند . تا پیش از رواج فضای مجازی قدرت های سیاسی از امکان نظارت بر محتوای آنچه منتشر می شد برخوردار بودند اما هم اینک هر فرد از چنین امکان بالقوه ای برخوردار است که صاحب یک رسانه ی صوتی تصویری یا مکتوب باشد بدون این که بخواهد هزینه ای بابت چاپ ، تهیه و توزیع تولیدات محتوایی خود بپردازد . (ادامه…)