سرمقاله محمد عسلی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
درس های کرونا

نشسته ای مقابل تلویزیون، جام جهان نمایی که آنقدر دل مشغولی ایجاد کرده که انگشتان دستت از بس دکمه اتصال را تغییر داده ، گاه بی حس می شود. صحنه های به تصویر کشیده شده جنگ، چالش های سیاسی و اقتصادی، اختلافات و نزاع خانوادگی، جنایت، قتل، کلاهبرداری، تجاوز، فقر، مرگ و نهایتاً بسیار سئوال بی پاسخ که مدام در ذهنت مرور می شوند و زبانت را می بندند، احساس تنهایی می کنی اما هنوز نصفه غروری برایت مانده که در آتش درون بسوزی و دم بر نیاوری.
از وقتی ویروس کرونا به گرفتاری ها و بیکاری های جامعه دامن زده و بسیار کسان را راهی بیمارستان یا قبرستان کرده بخش عمده ای از اخبار و وقایع این بیماری سرفصل اخبار رسانه ها شده و تو هم مشتاقی بدانی امروز چند نفر مردند، چند نفر بیمارند و تو در کجای تاریخ این سرنوشت جای داری؟ (ادامه…)