سرمقاله
محمد عسلی
بهای استقلال و آزادی
در هفته¬های گذشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داد حمایت¬های مالی آمریکا به فلسطین و پاکستان قطع شود زیرا فلسطینیان برای رسیدن به صلح با اسراییل تلاش نکرده¬اند و دولت پاکستان هم در مقابله با داعش کوتاهی کرده است.
هر چند قطع حمایت¬های مالی برای هر کشوری در شرایط اقتصادی فعلی زیان¬ها و کمبودهایی را موجب می¬شود اما این موضع آمریکا که نشانه¬ای از باجخواهی¬های سالیان و تحت قیمومیت در آوردن کشورهای مسلمان است فرصتی ایجاد می¬کند تا دولت¬های مسلمان به خود آیند و بهای استقلال خود را بپردازند.
حمایت¬های مالی و تسلیحاتی آمریکا مانند بشقاب پلویی است که یک موش مرده روی آن است؛ بدطعم، بدخوراک و نجس می¬نماید برای هر ذائقه¬ای چون به بهای از دست رفتن استقلال و آزادی ملت¬هاست.
و اما بعد:
تجربه تاریخی وابستگی به دولت¬های استعماری و امپریالیستی مانند آمریکا سرنوشتی مانند سرنوشت محمدرضا شاه پهلوی، معمر القذافی، صدام حسین، حسنی مبارک، ملک سلمان و دیگر شاهان و امیران منطقه را در پی دارد.
هر دولتی که از پشتیبانی و حمایت مردمی برخوردار نباشد و بخواهد ثبات و امنیت خود را از قدرت¬های خارجی گدایی کند قطعاً وابستگی را پذیرفته و استقلال کشور را فدای حفظ موقعیت خود می¬کند. (ادامه…)