چرا این همه طلاق؟

محمدعسلی

صبح روز پنجشنبه مدیران مسئول روزنامه های فارس و جانشینان آنها با حضور قاضی رحمانیان معاونت پیشگیری از جرایم دادگستری و سهرابی معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد فارس همراه با علوی جلسه ای پیرامون مسایل مختلف روزنامه نگاری از جمله نحوه پیشگیری از جرایم تشکیل دادند که در این جلسه قاضی رحمانیان آمارهایی از معضلات اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، بیکاری و بزه های گوناگون دیگر ارائه داد که جای بحث و تحلیل بسیار دارد و (ادامه…)