یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
میدانی که همچنان گشوده است
نظریه‌پردازی پیرامون واقعه کربلا پیشینه‌ای معادل زمان این رخداد دارد. از جمله دیدگاه‌هایی که از همان ابتدا شکل گرفت و با هدف توجیه عدم امکان همراهی با این نهضت دنبال شد، مبتنی بر نگاه اسطوره‌ای به شخصیت‌هایی بود که امام حسین (ع) را در این حرکت تاریخی یاری کردند. در نگاه اسطوره‌ای به شهدای کربلا شاهد ترسیم چهره‌ای فوق بشری از شهدای کربلا هستیم که یادآور جایگاه الهه‌هاست. در چنین نگاهی شهدای کربلا علی‌رغم برخورداری از توانایی‌های فوق تصور به یک سرنوشت محتوم تن می‌دهند و صحنه‌هایی را در تاریخ رقم می‌زنند که دیگران قادر به تکرار آنها نیستند! (ادامه…)