سرمقاله
محمد عسلی
رد صلاحیت‌ها و مجلس آینده
عدم احراز یا رد صلاحیت برای کسب نتیجه، چندان فرقی نمی‌کند. مهم این است، آنان که مانده‌اند با کدام توشه و توان علمی و تجربی و صلاحیت اخلاقی و عقیدتی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های کلیدی را که همان نمایندگی مردم است عهده‌دار می‌شوند؟
کسانی که از قیف شورای نگهبان عبور نکرده‌اند را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد.
یکم، به لحاظ سوابق کاری که پرونده‌ای نه درخور صلاحیت نمایندگی از خود باقی گذاشته‌اند.
دوم، ناتوانی در ارائه خدمات به هر علت که برای هیأت نظارت شورای نگهبان احراز شده باشد.
سوم، سوابق سیاسی که نشان دهنده خط مشی غیرقابل قبول و خلاف مصلحت نمایندگی است.
چهارم، سوابق سوء اخلاقی و رفتاری که می‌تواند مسایل مختلف و عدیده‌ای را شامل شود که ذکر آنها از حوصله این کوتاه نوشتار خارج است.
بی‌شک هم بعضی از افراد پذیرفته نشده و هم بعضاً افراد پذیرفته شده‌ای هستند که واقعاً توان پذیرش این مسئولیت خطیر را ندارند، زیرا اگر از آنان پیرامون شرح وظایف نمایندگی و قوانین موضوعه مربوطه سؤال شود یا اطلاع و آگاهی ندارند و یا اگر دارند بسیار کم است. پس چه بهتر که همانند داوطلبان مجلس خبرگان، قبل از ورود به این سمت از آنان امتحانی گرفته شود و آنان را در آزمون اشراف به مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت دهند. (ادامه…)