سرمقاله
محمد عسلی
کاندیداها بخوانند
راهیابی به مجلس چندان هم مشکل نیست. تبلیغات، ارتباطات، تعاملات و شعارهای دلچسب و گنده‌گویی، بعضی وقت‌ها در دوره‌های گذشته هم جواب داده است.
اما حاصلی برای مردم نداشته است. هر چند بعضی آدم‌های کوچک یک شبه بزرگ شده‌اند و در طول دوره نمایندگی کارهای کوچکی در حوزه انتخابیه کرده‌اند.
بعضی‌ها هم واقعاً از جان و دل مایه گذاشته در سنگر مجلس همانند سنگر جنگ تحمیلی هم آفند داشته‌اند، هم پدافند.
مهم این است که نامزدهای انتخاباتی با چه اهدافی راهی مجلس می‌شوند و از چه وسیله‌ای برای ترغیب و تشویق مردم استفاده می‌کنند تا رأی آنها را نصیب خود نمایند.
شورای نگهبان بر اساس وظایفی که قانون به عهده‌اش گذاشته ملزم به تشخیص یا عدم تشخیص صلاحیت افراد است.
سؤال این است؛ کدام صلاحیت؟ (ادامه…)