سرمقاله
محمد عسلی
تروریسم وسیله‏ای برای تجاوز و باجگیری
تاریخ نوشته و نانوشته بشر ترورهای بسیاری را ثبت کرده و یا به فراموشی برده است. ترور شخصیت‏های سیاسی و فرهنگی، ترور نظامیان تأثیرگذار، ترور غیرنظامیان، ترور ناشی از کودتاهای نظامی و خزنده و نهایتاً ترورهای کور و تصادفی. اما امروز تروریسم مکتب پذیرفته شده‏ای است از طرف قدرت‏های استعماری به منظور فشار بر حاکمیت‏های مردمی که حاضر به باج‏دهی و زیر بار زور رفتن نیستند.
این وسیله ارزان و در دسترس که به طمع کسب قدرت و انتقامجویی از میان ملت‏ها با برادرکشی ظاهر می‏شود از همان ابتدا توسط واسطه‏های قدرت‏های استعماری شکار می‏شود تا در جهت منافع مشترک به خدمت درآید و از حمایت‏های مالی، تجهیزات نظامی و پشتوانه سیاسی و تبلیغاتی برخوردار شود.
یک گروه کوچک چند نفره که شاخه نظامی تشکیل داده و آموزش دیده باشند ظرف مدت کوتاهی به یک ارتش مسلح پنهان و پیدا تبدیل می‏شوند و در خدمت بیگانگان قرار می‏گیرند.
جنایت‏ها نخست با ترور شخصیت‏های سیاسی رقم می‏خورد و به مرور از فرد به گروه و از گروه به جمع بزرگ و بزرگ‏تری ارتقاء یافته مورد حمایت قرار می‏گیرند و به نام جبهه‏های آزادیبخش، حکومت‏های در تبعید، مخالفان دولت مرکزی، آزادیخواهان مقابل استبداد، مبارزان ضد ستم و ستمگری و گاه با حربه سربازان حقوق بشری پا به میدان می‏گذارند.
امروز آمریکا یکی از شاخص‏ترین کشورهای حامی تروریسم برای ایجاد تغییر و حفظ منافع خود در کشورهای آسیایی و آفریقایی است که بیشتر کشورهای اسلامی مستقل را در تیررس دارد.
تاریخچه تأسیس و به وجود آمدن القاعده، طالبان، داعش، بوکوحرام و سایر شاخه‏ها و بنیادهای تروریستی نشان دهنده حمایت‏های اولیه مالی و نظامی آمریکا به واسطه یا بی‏واسطه کشورهای همراه و اقماری است که تعصبات کور دوره جاهلیت وسیله فریب آنهاست. تروریست‏هایی که سر از اروپا در آورده‏اند، عصیانگرهای دست‏پرورده قدرت‏های بزرگند که از حلقه و زنجیره هدایتی آنها بیرون پریده هدف‏هایشان را خود انتخاب می‏کنند و بعد از آن یکی‏یکی دستگیر و یا کشته می‏شوند.
و اما بعد: (ادامه…)