سرمقاله محمد عسلی ۶ آبان ۱۳۹۹
ما که بودیم؟ که هستیم؟ و به کجا می رویم؟

پنجاه سال قبل ما در کدام مسیر تاریخی قدم گذاشتیم که نوید ورود به دروازه تمدن بزرگ از زبان شاه معزول شنیدیم؟
پنجاه سال قبل چرا نرخ ریال تقریبا ثابت بود و با ارزهای خارجی رقابت می کرد؟ چرا پاسپورت هر ایرانی برای اکثر کشورهای جهان پذیرفتنی بود؟
چرا آمریکا ما را تحریم نکرد و ما می توانستیم از آمریکا و کشورهای تولیدکننده سلاح های پیشرفته و مدرن خریداری کنیم؟ (ادامه…)