سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۷ آذر ۱۴۰۰
ضرورت نگاه به درون

تحولات فرهنگی همواره به عنوان یکی از پیوست های هر انقلابی مطرح بوده و انقلاب ایران نیز از این قاعده ی نانوشته مستثنی نبوده است ، اما این که در فرآیند ایده پردازی ها برای تحقق انقلاب فرهنگی چه اقداماتی صورت گرفته و چه نتایجی حاصل گردیده جای بحث فراوانی وجود دارد اساسا تاکید بر ضرورت انقلاب فرهنگی سر در آبشخور ناسازگاری هایی داشت که از تفاوت دیدگاه ها و راهکارها ناشی می شد . ضمن این که تعیین تکلیف مدعیان سهم خواهی برای ایفای نقش در اداره ی کشور نیز می توانست به عنوان یکی از خروجی های تحولات فرهنگی مطرح باشد اگرچه بحث تحولات فرهنگی حتی پیش از پیروزی انقلاب نیز به عنوان دغدغه ای عمومی مطرح بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور در ۱۹ آذرماه سال ۶۳ با اهداف زیر تشکیل گردید : (ادامه…)