یادداشت
محمد عسلی
هدف از روزنامه‌نگاری چیست؟
آیا روزنامه‌نگاری ابزاری برای جامعه‌سازی است؟ کدام جامعه؟
آیا هدف از روزنامه‌نگاری ایجاد مردم‌سالاری است؟ کدام نوع از مردم‌سالاری؟
مردم‌سالاری دینی یا مردم‌سالاری لائیک؟
آیا برخورداری از اطلاعاتی که پایه مشترک دارد، بهترین وسیله ترقی جامعه محسوب می‌شود؟
آیا ما باید برای کسانی که می‌خواهند صدایشان شنیده شود «مردمی که ضعیف هستند» امکان شنیده شدن صدایشان را فراهم کنیم؟
آیا قدرتمندان حق ندارند صدایشان شنیده شود؟ یا آنکه آنها صدایشان بلند است و نیازی به روزنامه ندارند؟
آیا مطبوعات آزاد در تمامی کشورها و به ویژه در آمریکا نهادی مستقل محسوب می‌شوند؟
آیا هدف اصلی روزنامه‌نگاری بازگو کردن حقیقت به مردم است تا آنها اطلاعاتی را که برای حاکمیت به آن نیاز دارند، در اختیار داشته باشند؟
و اما بعد: (ادامه…)