یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
خشونت تئوریزه شده
خشونت در طبیعی‌ترین شکل خود ریشه در حب ذات و تنازع بقا دارد، به همین دلیل ما هرگز تمایلی به تحلیل و تبیین اخلاقی رفتار خشونت‌آمیز حیوانات نداریم و چنین بحثی اساساً موضوعیت ندارد چرا که بروز خشونت در حیوانات هنگامی که حیات آنها به مخاطره می‌‌افتد را امری طبیعی قلمداد می‌کنیم، اما در مورد انسان‌ها وضعیت کاملاً متفاوت است. به این دلیل که باور داریم، انسان ابزارهای گوناگونی غیر از خشونت برای ادامه حیات در اختیار دارد، از زبان و خط و هنر برای تفهیم و تفاهم بهره می‌گیرد و به مدد دانش، طبیعت را تا اندازه‌ای مهار می‌کند و هم این که چون همزیستی مسالمت‌آمیز را در برخی از مقاطع زمانی به صورت مستمر تجربه کرده، در عمل قابلیت‌های خود را در این زمینه به اثبات رسانیده است.
هر چند نمی‌توان گفت که خشونت در جامعه انسانی همواره سیر نزولی داشته اما به طور کلی به موازات رشد عقلی و تمدنی، شاهد بسترآفرینی‌های مناسبی برای خشونت‌زدایی بوده‌ایم. (ادامه…)