یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
سرای مهربانی در شیراز جنت طراز
همگرایی و هم افزایی با محوریت کم کردن فاصله های طبقاتی از دغدغه های ارجمندی است که دستاورد آن افزایش امنیت اجتماعی و روند کاهشی بزهکاری هاست. این سخن حکیمانه ای است که همواره کوخ در برابر کاخ ساخته می شود. طبیعی است که وقتی رفاه طلبی ناشی از انباشت ثروت های بادآورده اقلیتی برخوردار را به سمت اسراف و مصرف گرایی افسارگسیخته سوق می دهد، فقر و ناداری نیز در بین اکثریت مردم گسترش می یابد به طوری که نشانه های آن را در بالارفتن سن ازدواج، طلاق های سریالی، چالش های اجتماعی، تنوع و تعدد بزه کاری ها و عریانی چهره ی فقر در کوچه و خیابان و حاشیه ی شهرها و پیرامون مزبله ها و… می توان دید.
همین صحنه های مشمئز کننده بود که عده ای را بر آن داشت تا دیوار مهربانی را در چندین نقطه از شهر شیراز راه اندازی کنند و با تحریک عواطف عمومی راهی برای ابراز محبت شهروندان نسبت به یکدیگر پیدا کنند.
دیواری رنگ آمیزی شده با چند رخت آویز نصب شده بر روی آن که شهروندان لباس های اضافی و دست دوم خود را به آن می آویختند و عده ای که احساس می کردند با بهره گیری از این لباس ها می توانند خود را از سرما مصون دارند در استفاده از آن تردیدی به خود راه نمی دادند. این روند ادامه داشت تا این که عده ای با طرح سئوالاتی پیرامون چند و چون این کار برخی از جنبه ها و جهات آن را خوشایند ندانستند و مسایلی از قبیل آسیب های بهداشتی، سوء استفاده های احتمالی و بی حساب و کتاب بودن آن را مطرح نمودند که البته برخی از استدلال ها با منطق نیز همراهی می شد.
متعاقب آن شهرداری شیراز که الحق یکی از سازمان های مردمی و پرکار شیراز لقب گرفته و در کنار فعالیت های عمرانی و ارائه انواع خدمات به شهروندان، جریان های زیرپوستی با هدف فرهنگ سازی را در حوزه های گوناگون رصد می کند به این نتیجه رسید که با توجه به بسترهای فرهنگی موجود و ظرفیت بالای شیرازی ها برای مشارکت در امور خیریه که سابقه ی آن به سالهای دور بازمی گردد، می توان دیوار مهربانی را به سرای مهربانی تبدیل کرد. با این هدف که شهروندان بتوانند بدون احساس محدودیت کمک های غیر نقدی خود به نیازمندان را به سرای مهربانی که اولین شعبه ی آن در خیابان شهید چمران تأسیس گردیده تحویل دهند و در آنجا افرادی که همه ی آنها با اشتیاق و به قصد نهادینه کردن این حرکت اجتماعی – فرهنگی فعالیت می کنند پس از تحویل کمک های مردمی و دسته بندی آنها و انجام ارزیابی های کیفی از جهات بهداشتی و ایمنی در صورت لزوم نسبت به ترمیم و آماده سازی و بسته بندی آنها به گونه ای که فراخور شهروندان نیازمند باشد اقدام نموده و به آنها تحویل می دهند. (ادامه…)