سرمقاله
محمد عسلی
دستاورد اجلاس نیویورک
دفاع حرفه¬ای، فنی و کارشناسانه ظریف و روحانی از برجام وزیر امور خارجه آمریکا «تیلرسون» را بر آن داشت تا در جمع خبرنگاران بگوید: دولتمردان ایرانی باسواد و اهل مطالعه هستند و ما با هم به خوبی صحبت کردیم هر چند در قضیه برجام با هم اختلاف داریم. «نقل به مضمون»
آقای روحانی هم به خوبی از پس سخنان موهن و نسنجیده و تهدیدآمیز ترامپ رئیس جمهور تحمیل شده آمریکا برآمد و پاسخی دندان¬شکن به وی داد و به مردم آمریکا تفهیم کرد که حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران دارای چه اهدافی است و تاکنون برای مقابله و مبارزه با تروریسم چه اقداماتی انجام داده و در هر حال چگونه از ملت¬های مظلوم مسلمانی که مورد تهاجم چندجانبه جنگ¬های داخلی، تروریسم و اسلام¬هراسی قرار گرفته¬اند دفاع کرده و می¬کند.
و اما بعد:
این سخنان و پاسخگویی¬ها هر چند بجا و در آن مقطع زمانی و در سازمان ملل توسط رئیس جمهور ما ایراد شد اما کافی نیست.
ما باید بار دیگر به دولتمردان آمریکا یادآور شویم که:
– وحدت تمامی احزاب، جناح¬ها و اقشار مختلف مردم بزرگترین مانع در به ثمر نشستن اهداف شوم شماست. سخنان تفرقه¬افکنانه ترامپ و نتانیاهو نمی¬تواند در صفوف متحد و باور مردم ما رخنه ایجاد کند و ملت و دولت را مقابل هم قرار دهد.
– مقاومت و پایداری در تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی زمینه¬ساز شکل¬گیری مقاومت مردم علیرغم تحریم¬ها، تهدیدها و فشارهای آمریکا در طول ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است به گونه ای که کشورهای مسلمان هم آن را لمس کرده¬اند.
به راستی چه کسی یا کسانی از تحلیلگران کارکشته غرب می¬توانست پیش¬بینی کند که ایران از پس جنگ تحمیلی ۸ ساله برآید، کشور را بازسازی کند، دولت ورشکسته موسوی را بازسازی نماید، قدرت تحلیل رفته ارتش و سپاه را به حدی تقویت کند که قوی¬ترین ارتش خاورمیانه شود و بتواند در ساخت و بکارگیری تجهیزات نظامی توسط دانشمندان و مهندسین خود به جایی برسد که تمامی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا از این موفقیت¬ها دچار بیم و هراس شوند و به انحای مختلف قصد توقف این پیشرفت¬ها را داشته باشند؟ (ادامه…)