سرمقاله
محمد عسلی
استانداران فارس و اما و اگرها
از سال ۱۲۹۹ تاکنون استان فارس ۳۴ استاندار به خود دیده است که میانگین مدت مسئولیت آنها در فارس ظرف ۹۸ سال دو سال و سه ماه است در دو دوره ریاست جمهوری فقط دو استاندار به مدت پنج سال توانسته‌اند در کرسی استانداری بمانند. علی دانش منفرد دو نوبت و مجید جهرمی «علی نقی» در یک دوره که نسبت به دیگر استاندارها بیشترین مدت ریاست را داشته‌اند.
و اما بعد:
در طول ۹۸ سال گذشته حتی یک کارنامه خدمتی از ۳۴ استاندار منتشر نشده و یا در دسترس نیست.
نمی‌دانیم آیا هر استاندار جدیدی که آمده کارنامه خدمتی و عملکردی سلف خود را مطالعه کرده یا نه.
به نظر می‌رسد بیشترین وقت استانداران صرف مسایل امنیتی و حفظ موقعیت‌های شغلی شده تا صرف توسعه عمران شهری و روستایی.
یکی از دلایل کوتاهی عمر استانداران فارس را می‌توان نارضایتی نمایندگان از عملکرد آنان دانست و عقب‌ماندگی استان فارس از توسعه و عمران شهری و روستایی نسبت به استان‌های اصفهان، تبریز، خراسان و کرمان
ویژگی‌های جغرافیایی و تفاوت‌های آب و هوایی به علت گستردگی و بزرگی استان و همجواری با استان‌های محرومی چون بوشهر، بندرعباس، کرمان، یزد و کهگیلویه و بویراحمد که اگر تنها استان توسعه یافته صنعتی را اصفهان همسایه در نظر بگیریم بقیه همسایگان بنا به دلایل مهاجرت جمعیت آنها به فارس بیشتر برای فارس بار بوده‌اند تا بال.
زیرا مرز بین فارس و کرمان گلوگاه قاچاق مواد مخدر است. (ادامه…)