سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
این رشته سر دراز دارد

همواره این پرسش در اذهان دنبال کنندگان رویدادهای خاورمیانه وجود داشته و دارد که مسئله ی فلسطین را باید از چه منظری دنبال کرد تا به نتیجه رسید ؟ آیا همان گونه که برخی از سران عرب ادعا می کنند موضوع فلسطین یک مسئله ی عربی است و این حق برای سایرین وجود ندارد که به موازات مواضع جانبدارانه ، نگاهی راهبردی در پیوند با دیدگاه های خود به این موضوع داشته باشند
علی رغم چنین دیدگاهی برخی موضوع فلسطین را دغدغه ای اسلامی می دانند و همه چیز را به جایگاه مسجدالاقصی در چشم و دل مسلمانان ارجاع می دهند و بر این باور هستند که تمامی کشورهای اسلامی باید برای بازگرداندن حقوق فلسطینی ها با یکدیگر هم جهت شوند .
عده ای دیگر از منظر انسانی به موضوع آوارگی فلسطینی ها و داستان اشغالگری چند ده ساله می نگرند . طبیعتا این عده نگاه سیاسی ، منطقه ای و اقتصادی به داستان فلسطین ندارند و در خوش بینانه ترین حالت خواستار ارجاع موارد اختلافی به مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری در باب مسئله ی فلسطین هستند. (ادامه…)