یادداشت
محمد عسلی
فریاد بلندی که می‌ماند
به مناسبت فرا رسیدن روز قدس
وقتی پای اولین صهیونیست به فلسطین باز شد، تروریسم دولتی با حمایت انگلیس نطفه نامشروع اسراییل را در مزرعه ذهن علیل متجاوزان کاشت تا از آن غولی زاید خونخوار که جز با خون مسلمین خشم کینه‌توزانه تاریخی‌اش فروکش نمی‌کند، (ادامه…)