سرمقاله
محمد عسلی
کودکان فلسطینی در جدالی نابرابر
دموکراسی آمریکایی که سال‏هاست با عدالت فاصله گرفته و دروغ و ریا را محور و شالوده راست‏آزمایی کرده است با کشتارهای مهیب کودکان فلسطینی، سوری، یمنی، افغانی و عراقی به هر روز و ساعت رونمایی می‏شود و به دنبال توطئه‏چینی‏های آنان مسلمانان توسط مسلمانان کشته می‏شوند و شهرها یکی پس از دیگری به سرزمینی سوخته تبدیل می‏گردند.
این وقایع تلخ چند ده ساله‏ای که مدام تکرار می‏شوند و هر روز بدتر از دیروز چهره وحشت و توحش جنگ‏های خانمانسوز را نشان می‏دهند نتیجه بی‏خیالی، هوسرانی، زن‏بارگی و دنیاطلبی شیوخ عربی است که سالیان دراز برادران و خواهران دینی خود را به اربابان زر و زور فروختند تا حفظ موقعیت کنند.
زیرا اگر در همان سال‏های اولیه اشغال فلسطین توسط تروریست‏های صهیونیست که با حمایت نظامی، سیاسی و مالی انگلیسی‏ها انجام شد، مسلمانان عرب پرادعا مقابل متجاوزان و اشغالگران می‏ایستادند، امروز شاهد تجاوز به خاک دیگر کشورهای اسلامی نبودیم و خاورمیانه در تب و تاب جنگ‏هایی این‏چنین نمی‏سوخت.
کجاست آن صلاح‏الدین که به جنگ‏های صد ساله پایان دهد و پوزه متجاوزان به قدس را به خاک مالد و بیرق اسلام را بر فراز گلدسته‏های فلسطین به اهتزاز در آورد؟
کجایند نیروهای مسلمانی که صد سال مقابل متجاوزان اروپایی ایستادند و تن روی تن حصاری حصین در مقابل سیل ویرانگر سربازان قسم خورده دشمن بنا کردند تا متجاوزان آرزوی فتح فلسطین را برای قرن‏ها به گور برند؟
و اما بعد… (ادامه…)