سرمقاله
محمد عسلی
می‌شود مذاکره کرد به شرطی که …
می‌شود مذاکره کرد به شرطی که دو طرف در وضعیت مساوی باشند نه آنکه یکی دیگری را در معذور و فشار قرار دهد تا در مذاکره صاحب امتیاز باشد و طرف دیگر برای دادن امتیازات بیشتر به طرف دیگر میدان دهد.
فرض بر اینکه دو تیم در یک مسابقه فوتبال، در مقابل تماشاچیان با سوت داور بازی را شروع کنند در شرایطی که یکی ۲ یا ۳ امتیاز بیشتر دارد و اسمش را بگذاریم مسابقه.
طرفین مذاکره نخست باید با تفاهم مقابل یکدیگر بنشینند و دیوار بی‌اعتمادی در بینشان نباشد.
پس اول شرط مذاکره بی‌شرطی است یعنی آمریکا تحریم‌های یک جانبه را متوقف کند حداقل برای مدت ۶ ماه و با حسن نیت وارد مذاکره شود.
دوم موضوع مذاکره باید مورد توافق طرفین باشد.
به عنوان مثال:
اگر یک طرف به دیگری بگوید شرط من این است که جانت را بستانم اما قول می‌دهم در محل مناسبی دفنت کنم، این مذاکره به قول قضات سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی موضوعیت ندارد و نفعی برای طرف مورد مذاکره ندارد و قابل پذیرش نیست.
صنایع موشکی ایران ضامن دفاع از سرزمین ماست و داشتن اسلحه دفاعی حق هر کشوری است برای پیشگیری از تجاوز، تجاوزی که ۸ سال آن را در بدترین شرایط دفاعی تجربه کردیم. اگر فرض را بر این بگیریم که جنگی پیش آید آیا دیگر همسایگان ما و یا آمریکا، انگلیس، روسیه و ترک‌ها که سابقه حمله و تجاوز به خاک ما را داشته‌اند در شرایطی که بدانند قادر به دفاع نیستیم و جنگ‌افزارهای مدرن و پیشرفته در اختیار نداریم برای امتیازگیری و احیاناً حمله به کشور ما طمع نخواهند کرد؟ (ادامه…)