سرمقاله
محمد عسلی
فرهنگ عاشورا از نقطه شروع تا به امروز
وقایع تاریخی از آن جهت مهم جلوه می‌کنند که بر اعمال و افکار مردم جهان تأثیرگذارند.
تأثیری که گاه بر سیاست، گاه بر دیانت و گاهی هم بر فرهنگ و اقتصاد دارند.
از میان تمامی جنگ‌هایی که در جهان اتفاق افتاده و نتایجی به بار آورده تنها جنگ مطرحی که به هر سال و ماه و روز در میان شیعیان جهان مهم و تأثیرگذار است واقعه عاشورا است.
جنگی نابرابر که در آن حق و ناحق مقابل هم ایستادند. جنگی که در زورآزمایی کفه عشق، سنگین‌تر از کفه هوس بود و شاقول حقیقت وزن دینداری را نشان داد.
تاریکی و جهل در برابر روشنایی و عقل قرار گرفت و چونان ابر تیره می‌خواست خورشید آسمان امامت را بپوشاند.
طوفانی به پا شد و تیرگی آن غبار فراموشی‌ها را در برابر دیدگان لشکریان ابن سعد افزون کرد در این گیر و دار، چشم‌های یزیدیان جز سیاهی و ظلمت ندیدند و برق شمشیرها و نیزه‌ها خورشید را خجل کردند. ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین(ع) فقط یک نفر از لشکریان کفر و نفاق را منقلب کرد و آن آزاده‌ای بود که حر نام گرفت.
جنگ تحمیلی نی‌نوا باران نیزه‌ها را بر سر مظلومان تاریخ اسلام فرو ریخت چنانکه سایه آنها روز را به شب تبدیل کرد و اتفاق افتاد هر آنچه نباید اما آثار آن دیر پاید.
و اما بعد: (ادامه…)