سرمقاله
محمد عسلی
نقش تورم و گرانی در تأثیرگذاری بر آموزش و پرورش
ژان مونه فرانسوی در ۵۰ سال قبل در خصوص اهمیت آموزش و پرورش گفته است: «در مسابقات جهانی آینده برد از آن ملتی خواهد بود که بهترین مجموعه‌های تعلیم و تربیت را در اختیار داشته باشد…»
بهترین مجموعه‌های تعلیم و تربیت به میزان هزینه‌ها، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، تربیت معلم، ایجاد مکان‌های مناسب، تأمین تجهیزات و وسایل کمک آموزشی، نحوه ارتباط با اولیاء دانش‌آموزان و نهایتاً چگونگی ساختار نظام آموزش و پرورش مربوط است.
و اما بعد:
خانواده رکن مهم و آغازین آموزش و پرورش کودک است. هر آنچه در خانواده اتفاق می‌افتد بر ذهن و زبان کودک نقش می‌بندد و در رشد جسمی و روانی او تأثیر می‌گذارد.
وقتی پدر قادر نباشد نیازمندی‌های اعضای خانواده را تأمین کند اضطراب و نگرانی خود را به آنها منتقل می‌کند.
این نگرانی‌ها و اندیشه‌های چه کنم بی‌شک به نوعی در روند آموزش و پرورش کودک تأثیر مستقیم می‌گذارد.
کودک را آزرده‌خاطر کرده، ناتوانی‌های مالی و خاطرات رنج‌آور را به داخل کلاس و مدرسه می‌آورد.
به تجربه ثابت شده کودکان، نوجوانان و حتی جوانانی که دارای مشکلات مالی هستند در کلاس ذهن متمرکزی ندارند.
متأسفانه مدیران و معلمان هم به علت مشکلات معیشتی و عدم آمادگی پاسخگوی این مشکلات نیستند و فرصت کمی برای مشاوره و التیام‌جویی دانش‌آموزان دارند و تنها می‌توانند غمخوار آنها باشند. (ادامه…)