یک مسیر میانبر
طنز
جانم برایتان بگوید، تلاش برای فهم دلایل بسیاری از رخدادهای سیاسی ممکن است تا ده¬ها بلکه هزاران سال هم به نتیجه نرسد و صدها هیات تحقیق و تفحص هم پس از ده¬ها هزار جلسه و صرف چند تن چای و شیرینی و دریافت هزینه¬ی چانه¬زنی و حق سکوت و رایزنی به جایی نرسند، چرا که کار سیاسی مثل کارهای دیگر الکی نیست که شفاف و بی¬حساب و کتاب باشد. می¬گویید نه! بیایید جای امام موسی صدر را به من نشان بدهید و بگویید چه کسی به دستور چه کسانی قذافی را کشت!! آمریکایی¬ها گفتند که بن لادن را کوسه¬ها خورده¬اند ولی در فضولات هیچ کوسه¬ای تاکنون اثری از استخوان¬های این معمار فتنه¬ی قرن بیست و یکم یافت نشده است! چند تا از این کوسه¬ها هم که دهانشان بوی بن¬لادن می¬داد بعدها ضمن تاکید بر مخفی ماندن نام و هویتشان اعتراف کردند که وادار به جویدن آدامسی آغشته به ژن خریت شده¬اند؛ عقل هم می¬گوید بعید است لقمه¬ی گلوگیری چون بن لادن گوشت تن کوسه-ها شده باشد. چه کسی باور می¬کند استالین با آن همه قساوت قلب و درندگی روزگاری در آرزوی کشیش شدن بوده است، جالب اینجاست که هنوز برخی تصور می¬کنند انقلاب اکتبر روسیه را یهودی¬ها به راه انداخته¬اند. به حق چیزهای نشنیده! من آخر نفهمیدم نتیجه¬ی این همه بگیر و ببند و یقه پاره کردن¬ها و گریبان جر دادن¬ها در پاکستان چه بود و طالبان چه نسبتی با اسلام داشتند که از صغیر تا کبیر اهل سیاست از این گروه تبری می¬جویند و در عین حال در کمال پررویی به آنها اسلحه می¬فروشند و آنها نیز در کمال سلامت به کشتار خلق¬الله و خانه¬نشین کردن زنان مشغولند؟ (ادامه…)