سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
چالش استهلاک‌های چند وجهی
مفهوم از کارافتادگی و استهلاک در جامعه‌ی ما که بین سنت و مدرنیسم دست و پا می‌زند، تحت تأثیر دوری از استانداردها، عادت‌های غلط، ناآگاهی عمومی، ضعف نظارت، قوانین جانبدارانه و مبتنی بر استثناءپذیری، شرایط وخیم اقتصادی و همچنین تمامیت‌خواهی برخی افراد به چالش کشیده شده است. بر این اساس یک خودرو تا زمانی که روشن می‌شود و حرکت می‌کند صرف‌نظر از میزان آلایندگی آن در خیابان‌ها و جاده‌ها جولان می‌دهد و هیچ آمار رسمی که بیانگر تأثیر فرسایندگی خودروها بر تصادفات شهری و جاده‌ای باشد نیز وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن اهرم فشاری برای تصویب قوانین بازدارنده در اختیار داشت؛ متأسفانه تلاش نهادهای مسئول برای حذف خودروهای فرسوده نیز در چندین مرحله با شکست مواجه شده که در مواردی سر در آبشخور مشکلات اقتصادی داشته است.
وسایل خانگی که از اساس مشمول خروج از دایره‌ی مصرف به دلیل استهلاک نمی‌شوند زیرا تصمیم‌گیرنده در این مورد مردمی هستند که اغلب با فرهنگ زندگی بر اساس استانداردها بیگانه‌اند! بنابراین جای شگفتی نیست اگر یک کولر آبی زنگ زده دو برابر آب مورد نیاز برای ایجاد برودت و خنکی، دورریز داشته باشد که همین امر منجر به آسیب‌پذیری پشت‌بام‌ها و سرایت رطوبت به دیوار و سقف می‌شود که هزینه‌ی ایزوگام و تعمیر را نیز به دنبال دارد. (ادامه…)