سرمقاله محمد عسلی ۹ آذر ۱۳۹۹
ترورهای هدفمند و دموکراسی های دروغین

کدام کشور را سراغ داریم که زخمی از ترورهای هدفمند در دل نداشته باشد؟
از تاریخ ۱۸۶۵ که آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دیسی به دست جان ویکس بوث ترور شد تا سال ۲۰۲۰ که زنده یاد شهید قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد به دستور ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا ترور شد و به درجه شهادت رسید ۱۵۹ نفر از شخصیت های سیاسی و رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای مختلف ترور شده اند. (ادامه…)