سرمقاله محمد عسلی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
آزادی و دین باوری از دیدگاه امام حسین(ع)

یادآوری هر آنچه بر رهبر آزادیخواهان مسلمان و یارانش در واقعه کربلا رفته است همانند سرچشمه ای جوشان، ناب و به دور از حاشیه، تأثیرگذار است به گونه ای که روح آزادگی و بالندگی را به باور اسلامی پیوند می زند.
این سرچشمه جوشان و نوری که از آن می تابد ریشه در باوری دارد که در طول ۱۴۰۰ سال توانسته خدای مسلمانان را از بالای مناره های مساجد جهان صدا کند و پژواک این صدا حتی در سرزمین های کفر هم به گوش رسد.
وقتی حضرت امام حسین(ع) خطاب به لشکر یزید فریاد زد: «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید» بدین معنی بود که انسان فطرتاً آزادی خواه و آزاده است مگر آنکه غبار جهل و خرافات و تعصبات کور و دنیاطلبی روی آئینه فطرت آدمی نشسته باشد و آن نور فرصت انعکاس نیابد. (ادامه…)