سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
آنچه در حاشیه می ماند

محرم اولین ماه از سال قمری است . آنچه موجب تمایز این ماه ازسایر ماه های قمری برای شیعیان گردیده تقابلی است که در سال ۶۱ هجری بین عده ای از شیعیان حسین ابن علی (ع) با سپاه اموی صورت گرفته و به شهادت نزدیک به ۷۲ تن در کربلا منجر شده است ! برخی بر این باور هستند که انحراف از ارزش های اسلامی ، قدرت طلبی ، میل به اشرافیت و سهم خواهی ظرف بیش از پنج دهه پس از رحلت پیامبر زمینه ساز این فاجعه بزرگ شده است . پس از این رویداد به دلیل ایجاد خلاء رهبری و استبداد حاکم ، علی رغم تلاش های فراوان و بهره گیری از نگاه جانبدارانه ایرانیان ، شیعیان به جز در چند بازه ی زمانی کوتاه نتوانستند نسبت به تشکیل کانونی برای همگرایی اقدامی صورت دهند و از آنجایی که در اقلیت بودند تنها به بزرگداشت واقعه ی عاشورا و زنده نگه داشتن یاد شهدا اکتفا کردند تا آنجا که حتی شعار و رجز جنگجویان در زمان نبرد را نیز به خاطر سپردند . (ادامه…)