سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
لولوی قرن بیست و یکم

بیشترین آسیب کرونایی متوجه کودکانی شد که تاکنون فضای کلاس و مدرسه را تجربه نکرده اند . اگرچه برخی از مدارس پیش از ظهور پدیده کرونا در راستای ارتقای کیفیت آموزشی مبادرت به خرید و نصب امکانات پخش فیلم های آموزشی در مدارس کرده بودند اما همه ی آنها نمی توانست جایگزین مناسبی برای تمامی ویژگی هایی باشد که یک مدرسه دارد . (ادامه…)