سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۵ بهمن ۱۴۰۰
داستان ارزش اضافی

ما در اقتصاد مقوله ای داریم تحت عنوان ارزش اضافی به این معنا که وقتی یک کارگر یا صنعتگر با کار روی ماده خام و اولیه کالایی تولید می کند که به قیمت و بهای آن می افزاید در واقع ارزش اضافی ایجاد کرده و پرداخت مزد و تعلق سود به او نیز نتیجه ایجاد ارزش اضافی است .برای نمونه یک هنرمند نقاش با خرید بوم و رنگ و قلم مو با قیمتی مشخص و به کارگیری ذوق و هنرش اثری را می آفریند که چندین هزار برابر قیمت رنگ و بوم و قلم مو ارزش دارد . به همین ترتیب یک معلم کودک بیسوادی را تحویل می گیرد و ارزش دانایی او را ظرف یکسال بالا می برد . در واقع حقوق معلم پاداش تلاش های او برای ارزش اضافی ایجاد شده است. چنین قاعده ای در مورد کشاورز و نانوا و سایر مشاغل ارزشمند نیز صدق می کند . (ادامه…)