یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
نگاه آماری
تا آنجا که به یاد می‌آورم همواره در روزهای پایانی سال میلادی و چند سالی هم هست که در پایان سال شمسی آمار و ارقامی از سوی کانون‌های پژوهشی و علمی و برخی از نهادها و سازمان‌ها منتشر می‌شود که بیش از آن که جنبه‌ی گزارش عملکرد داشته و ناگزیر آلوده به بزرگنمایی یا کم‌نگری باشد، به دنبال بیان واقعیت، تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی است.
نقل می‌کنند حضرت محمد (ص) در یکی از مسافرت‌های خود که به اتفاق اصحاب و یارانش صورت می‌گرفت به آنها دستور داد که در صحرا بگردند و مقداری خار و خاشاک و هیزم و هر چه مناسب برای سوختن باشد با خود بیاورند و در یک نقطه انباشته نمایند، برخی از یاران ایشان گفتند که در این صحرایی که ما می‌بینیم خار و هیزمی به چشم نمی‌آید اما ایشان اصرار می‌کنند که بگردید و هر چه می‌بینید جمع کنید. اصحاب پراکنده می‌شوند و پس از مدتی هر کدام با پشته‌ای از خار و هیزم و چوب بازمی‌گردند و چون همه را در یک مکان انباشته می‌کنند، انبوهی خار فراهم می‌آید و همه را شگفت‌زده می‌کند. پیامبر به آنها می‌گویند شما در زندگی کارهای پراکنده زیادی انجام می‌دهید که به چشم نمی‌آید و مخصوصاً به گناهان اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که اگر در زندگی اهل محاسبه باشید و از خودتان حساب بکشید آنگاه بی‌تفاوت از کنار رفتارتان نخواهید گذشت. (نقل به مضمون) (ادامه…)