سرمقاله
محمد عسلی
فارس میزبان بیکاران مهاجر
از افغانی و بلوچ و کرد و لر گرفته تا کارگران مزارع رها کرده روستاهای فارس در حاشیه‏های خیابان ایمان شمالی، چهارراه ریشمک، دروازه اصفهان و دیگر خیابان‏ها چمباتمه زده یا ایستاده در شکار کارفرماهایی هستند که کم و بیش احتمال بکارگیری موقت آنها می‏رود.
این خیل بیکاران که ترکیبی از نوجوانان، جوانان، میانسالان و بعضاً افراد کهنسال می‏باشند به ضرورت و گاه به علت فقر شدید از عابران تکدی هم می‏کنند و بعضاً مشاهده شده دست به کف‏زنی، کیف‏ربایی و سرقت از خانه‏ها می‏زنند.
ناگفته پیداست فارس به دلیل قرار گرفتن در همسایگی بعضی استان‏ها تکیه امیدی برای خیل بیکاران و افراد بیچاره‏ای است که برای سیر کردن شکم افراد خانواده تا به این حد در معذور و مشکلات قرار گرفته‏اند.
و اما بعد:
تعطیلی کارگاه‏های ساختمان‏سازی به علت عدم استقبال برای خرید واحدهای مسکونی، از یک طرف و از طرف دیگر خشکسالی‏های پیاپی سالیان اخیر که کشت و زرع را به رکود کشانده کارگران ساده‏ای را که از این طریق امرار معاش می‏کرده‏اند برای کارهای یدی روانه شیراز و سایر شهرستان‏های فارس نموده است.
در چهل سال پیش بسیاری از کارگران ساده روستاها و شهرستان‏ها برای کاریابی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سفر می‏کردند که آثار و بقایای این مهاجرت‏های پرزحمت هنوز هم در تأثیرگذاری فرهنگ و روابط اجتماعی بین خانواده‏های روستایی مشاهده می‏شود. اما تحولات اخیر سیاسی در خاورمیانه بافت مهاجرت‏ها را به هم زده و کمتر کارگر ایرانی را می‏توان در کارهای ساختمانی کشورهای عربی مشاهده کرد و بیشتر ایرانی‏تبارها و یا ایرانیان مهاجر به کشورهای عربی از جمله کویت، قطر و امارات به کسب و کار و یا داد و ستد کالاهای وارداتی دل‏مشغولند. (ادامه…)