یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
محتوا بخشیدن به قالب های جدید
‏‏تأثیر سبک زندگی را روی اقتصاد‏، فرهنگ‏، مناسبات اجتماعی و تلاش های فردی می توان مشاهده کرد‏‏. باید در نظر داشت وقتی ما از آثار نامطلوب سبک نوین زندگی سخن می گوییم به معنای تأیید شیوه های متداول زندگی در گذشته نیست‏‏. بلکه به این معناست که ما توفیق زیادی برای حفظ و جایگزینی ویژگی هایی که موجد برخی هنجارمندی ها بوده اند‏، نداشته ایم‏‏. برای مثال گاه گفته می شود که محبت کردن و اظهار لطف در گذشته بیشتر رواج داشته و امروزه کمتر به چشم می آید‏‏. وقتی برای بررسی درستی یا نادرستی این ادعا به گذشته باز می گردیم متوجه می شویم آنچه زمینه ساز چنین برداشتی از رفتار گذشتگان بوده پیچیده بودن رفتار و گفتار آنها در لفاف تعارف و تکلف بوده‏، ضمن این که نباید از ‏‏تأثیر رفتار طبقاتی و مناسبات مبتنی بر باورمندی به تابوهای اجتماعی غافل بود‏، اما اکنون که نسل جوان صراحت بیشتری در رفتار و گفتار خود به خرج می دهند احساس می کنیم که محبت آنها کم شده است‏‏‏! ما در زمانه ای زندگی می کنیم که سرعت و استرس ناشی از رقابت های نزدیک بین افراد آنها را ناگزیر می کند تا شفافیت بیشتری داشته باشند و خطوط و مرزهای رودربایستی را کم رنگ تر کنند و خواسته و نیاز خود را راحت بر زبان آورند و اگر آمادگی پذیرایی از کسی را ندارند بدون تعارف ابراز کنند‏‏. می گویند در گذشته اقوام و خویشان و بستگان بیشتر یکدیگر را می دیده اند و اکنون سالی چند بار آن هم به مناسبت هایی که با ناگزیری در آن شرکت می کنند موفق به دیدار هم می شوند‏‏. وقتی به گذشته باز می گردیم می بینیم که وجود خانه های بزرگ و دارای ده ها اتاق و همزیستی ناگزیر عروس با خانواده ی شوهر از یک سو و رواج ازدواج های فامیلی از سوی دیگر و همچنین قرار داشتن خانه های پر جمعیت فامیل در یک محله موجب می شده که آنها گاهی حتی روزی چند بار یکدیگر را ببینند و حشر و نشر و گفت و شنید داشته باشند‏‏. اما اکنون که اغلب ازدواج ها غیرفامیلی است و خانه ها هم آپارتمانی است و تعداد فرزندان هم محدود است و شهرها هم بزرگ شده‏، برای هر دید و بازدیدی باید هزینه ای در نظر گرفت و زمانی اختصاص داد که نه آن وقت به سادگی به دست می آید و نه هزینه ی آن قابل تأمین است‏‏.
هر چند این روزها تلفن همراه فاصله ها را از میان برداشته و یک خانم خانه دار می تواند پس از خرید یک لباس آن را پوشیده و از خودش عکس سلفی بگیرد و روی واتس آپ بگذارد و در معرض دید و قضاوت تمامی اعضای گروه‏، قوم و خویش و فامیل و دوست و آشنا و همکلاسی و…. قرار دهد و از آنها لایک بگیرد و چشم همه را در بیاورد و آنها را وادار سازد که شوهر بیچاره را به بازار بکشانند و مراسم چشم و هم چشمی را پر رنگ تر از گذشته به جای آورند‏‏‏!! (ادامه…)

  • دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • PDF